Over Peritus Consult

Peritus Consult Inc werd geregistreerd bij de Wyoming Secretary of State op 14 december 2012 met Filing ID 2012-000634532 voor dienstverlening omtrent internet en e-commerce. Peritus Consult heeft als toekomstig doel de ontwikkeling, implementatie en verkoop van producten, diensten en software op gebied van internet, e-commerce, management en marketing, alsook adviesverstrekking hieromtrent.

Hierbij een overzicht van de dienstverlening van Peritus Consult.

 • Het verlenen van diensten – zowel bijstand als advies – aan derden op alle terreinen van de bedrijfsvoering, met name:
  • het organiseren van opleidingen, vormingen en trainingen inzake persoonlijkheidsontwikkeling, verkoop- en managementtechnieken
  • organisatieadvies in de meest ruime zin
  • strategie: definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en ontwikkelingsplannen en business-cases
  • organisatie: optimalisatie van bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties, het ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures
 • De levering van diensten in de media-, reclame- en entertainmentsector in de meest brede zin, alsmede het verkopen, uitlenen en beheren van materiële en immateriële eigendom in deze sectoren en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zo onder meer:
  • het verstrekken van taalkundige diensten in het algemeen, tekstrevisie en correctie, expertise, creatief tekstschrijven
  • het verlenen van diensten aan mediabedrijven
  • nieuws- en andere berichten aanleveren in welke vorm dan ook aan de media
  • het organiseren van lezingen, debatten en referaten voor individuen, verenigingen, organisaties en bedrijven
  • de creatie, uitvoering, regie, opname, productie, promotie, verspreiding en exploitatie van letterkundige, muzikale en audiovisuele werken en uitvoeringen, waarbij zij als uitgever en als producent kan fungeren
  • het bedenken, uitwerken en produceren van reclame campagnes voor alle media
  • het fungeren als creatieve denktank door het bedenken, creëren en uitwerken van concepten en creatieve oplossingen voor derden
  • het beheren en exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van haar werkzaamheden
  • het organiseren van cursussen, workshops en seminars
 •  Peritus Consult is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan te kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden. De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Peritus Consult is een bedrijf dat volledig via internet werkt maar heeft voorlopig geen economische activiteiten. De domeinnaam Peritusconsult.be is de administratieve thuisbasis van Peritus Consult Inc in België. De ervaring vergaard op het web over de jaren heen, worden gedeeld op mijn andere specifieke websites. Onderwerpen die daar aan bod komen variëren van leningen en kredieten, kredietkaarten, reizen en vakanties, beleggen op de beurs, internet marketing, ondernemerschap, Start-Ups, affiliate marketing en online succes in het algemeen.

Daniel Van Dromme